วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปริ้นแอดสุดๆ !!

นิตยสารที่จะลงคือ "I Like"
ในคอลัมน์ "เรื่องเล่าจากรั้วเด็กมอ" เป็นคอลัมน์ที่นำเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม ทั้งเรื่อง แสบ ซ่า กวนๆ มาเล่าสู่กันฟัง
-------------------------------------------------------

        
                            (ภาพจากคอลัมน์ในหนังสือ)           (ภาพงานชิ้นที่ทำ)
                                  ..ภาพเปรียบเทียบงานชิ้นที่ทำกับคอลัมน์ในหนังสือ..

-------------------------------------------------